Правила и условия

Правила за личните данни
за събирането, обработването и съхраняването на лични данни на потребителите на Клуб за Лоялни Клиенти INFINITUM

От 25 май 2018 г. в целия Европейски съюз започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Целта на този регламент е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни и даде повече сигурност от злоупотреби на всички. Този регламент, разбира се, ще се прилага и в Република България. По-долу ще можете да се запознаете с основни насоки как Клуб за Лоялни Клиенти INFINITUM прилага неговите изисквания.

Инфинитум ЕООД в качеството на администратор на лични данни, предоставя на вниманието на потребителите на сайта www.infinitum.bg и мобилните приложения настоящите правила относно личните данни.

Инфинитум ЕООД е вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри", поддържан от Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), под номер 384863. Задължението за вписване в този регистър отпада от 25 май 2018 г. с влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 / GDPR).

Администратор на личните данни се явява Инфинитум ЕООД, ЕИК 202323561, ДДС № BG202323561, с адрес за кореспонденция: 1000 София, България, ул. Алабин 8. Телефон за контакти 0877087000 и електронна поща: support@infinitum.bg

Събирането, съхранението и обработването на личните данни, необходими за предоставянето на услуги и използването на порталния сайт www.infinitum.bg и приложенията ни, се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и европейският Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 / GDPR).

Достъпът до актуалните правила за защита на личните данни ( Privacy Policy / Правила за лични данни ) е постоянно активен от връзката в http://www.infinitum.bg.

Лицата, предоставили личните си данни с цел да използват услугите на Инфинитум ЕООД, имат право на достъп до тези данни по всяко време, както и могат при необходимост да актуализират своите данни или да искат заличаването им. Заличаването се извършва след изрично и недвусмислено изразено желание за това, отправено писмено до Инфинитум ЕООД или чрез мобилните ни приложения. За повече информация вижте във въпросите по-долу.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно единствено и само за целите на предоставянето на услуги на потребителите на Инфинитум ЕООД.

Заявка за достъп, коригиране, заличаване, ограничаване или възражение за обработка на лични данни можете да направите чрез мобилните ни приложения, след като сте влезли в системата.

Инфинитум ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на договорно задължение на Инфинитум ЕООД с Вас;
 • Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Инфинитум ЕООД;
 • За целите на легитимния (законен) интерес на Инфинитум ЕООД.

Тези Правила за личните данни са неразделна част от Общите условия, които следват по-долу.

По-долу предоставяме отговор на най-важните въпроси относно личните данни.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ СЪБИРА АВТОМАТИЧНО ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ?

Записва се Вашият IP-адрес (последователност от цифри, асоциирани с Вашия компютър) при всяко посещение в сайта. Този адрес не носи някакви персонални данни за Вас, но ни помага да следим трафичното разпределение и периодично да вземаме мерки за подобряване качеството на услугите. Също така записваме някои характеристики на браузъра и на компютъра Ви (например: версия на браузъра, поддръжка на Java, разделителна способност на монитора, вид на операционната система и други).

Инфинитум ЕООД използва cookies за идентификация на потребителите, запаметяване на Вашата потребителска сесия, запазване на определени настройки за визуализацията на сайта и като цяло за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта. Чрез cookies идентифицираме трафика, който идва към сървърите от други или рекламни сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в Интернет. Във всички случаи, ако това обстоятелство Ви притеснява можете да забраните на браузъра си да обработва и/или да запаметява cookies за дълъг период от време. В повечето случаи блокирането на cookies в браузъра ще да доведе до проблеми при използването на сайта. Повечето cookies използвани в сайта се пазят във Вашият компютър за срок от 1 година. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете за повече информация вижте тук - aboutcookies.org.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СЕ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Не се обработват "специални лични данни" за потребителите, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, обработката на генетични данни, биометрични данни за уникално идентифициране на физическото лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическото лице или сексуалната му ориентация.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ВИ БЪДЕ ПОИСКАНА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ?

Когато се регистрирате, за да използвате услугите на Инфинитум ЕООД, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за целите на предоставянето на услугите, предлагани в уебпортала и мобилните приложения. Ще Ви бъдат поискани координати за контакт (например: email или телефон); Част от информацията е задължителна, друга (по-голямата част) е опционална, това е указано при регистрация.

Предоставените координати за връзка трябва да представляват лична информация за физическо лице, то може винаги да поиска тяхното заличаване, промяна или коригиране през формата за контакти в сайта или да ги коригират сами през мобилните приложения.

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО НЕЯ?

Събраната информация няма да бъде изнасяна извън рамките на ЕИП или предоставяна на трети лица или организации, освен на публични органи (местни или държавни, съдебни или административни) за изпълнение на законово възложени задачи, за разрешаване на спорове, или с оглед провеждане на съдебно производство. Тя няма да бъде използвана за вземане на решения на база автоматично обработване или профилиране, както и за целите на директния маркетинг.

Ако посочите информация за контакт и активирате съответната опция, Вие ще можете да бъдете уведомявани за промоции и оферти от партньори, за които сте се абонирали и ще имате възможност да ги получавате директно на смартфона си; за промяна на условията и т.н. Също така, ако сте посочили демографска информация е възможно да бъдете уведомяван(а) за промоции и оферти, които представляват интерес за Вас (например ако сте посочили, че сте от Пловдив е възможно да получите промоции и оферти за обекти с големи отстъпки в Пловдив).

Персонално идентифициращата информация, предоставена от Вас, ще бъде използвана за анализ на тенденциите в Интернет и за подобряване на съдържанието и функционалността на ресурсите на Инфинитум ЕООД, за предотвратяване на злоупотреби, както и за извършване на превантивни или последващи проверки в системата свързани с Общите условия на сайта. Тази информация не се предоставя на трети лица или организации и Инфинитум ЕООД при никакви обстоятелства не би я предоставил без изрично Ваше съгласие, освен в случаите предвидени от българското или европейското законодателство или при доказана злоупотреба с лични данни.

КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Информацията, която сте предоставили се съхранява в нашите бази данни докато вие сте потребител, регистриран в системата, както и 5 години след като сте се дерегистрирали или ви е отказана регистрация. Възможно е информацията за Вас да остане и след този срок в резервни копия на сайта, поради технологична невъзможност за нейното изтриване (например backup на база данни върху CD-ROM).

КАК СА ЗАЩИТЕНИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ ОТ НЕПРАВОМЕРЕН ДОСТЪП?

Инфинитум ЕООД като администратор на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ВЕЧЕ СЪМ ПРЕДОСТАВИЛ/А/?

Да, по всяко време чрез мобилните приложения. Опцията е активна само за регистрирани и влезли с името и паролата си потребители.

Физическото лице има право на достъп до личните си данни, както и правото личните му данни да бъдат коригирани, когато са неправилни, или заличени. Изтриването на личната информация в повечето случаи ще бъде свързано с изтриването и на потребителският профил на субекта на данните.

Можете да поискате ограничаване или да пуснете възражение срещу обработването на личните Ви данни, ако имате съмнения, че личните Ви данни се обработват незаконно или за други цели, освен посочените по-горе.

Инфинитум ЕООД си запазва правото да събира, съхранява и обработва лични данни от "съображения, свързани с легитимните/законните интереси" на фирмата.

СЛЕДИ ЛИ СЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Потребителите на Инфинитум ЕООД публикуват коментари и оценки, съдържащи. Служителите на Инфинитум ЕООД периодично или по сигнал преглеждат съдържанието на тези публикации за съответствие с условията за ползване на сайта. Те имат право, но не и задължението, предвид големия обем публикации, да проверяват цялата налична в системите и в базите данни информация и ако преценят, че има основание да се предполага, че услугите на Инфинитум ЕООД се използват в разрез с условията за неговата употреба или за други незаконосъобразни действия (например: употребата им от непълнолетни лица или предлагане на платени секс услуги) имат право да заличат, променят или преместят информация публикувана или изпратена от потребител на Инфинитум ЕООД във всеки отделен случай, в който преценят, че информацията не отговаря на условията за ползване.

ПРАВО НА ЖАЛБА

По всяко време, имате право да подадете жалба до надзорен орган, отговарящ за защита на Лични данни. Надзорният орган относно дейността на Инфинитум ЕООД като администратор на Лични данни е българската Комисия за защита на личните данни, адрес: Република България, гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, уебсайт: cpdp.bg.

ЧИЯ Е СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА В БАЗИТЕ ДАННИ НА УЕБ-ПОРТАЛА?

Цялата информация, съдържаща се в базите данни на интернет сайта www.infinitum.bg, е собственост на Инфинитум ЕООД.

Дефиниции:

Собственикът на порталния уеб сайт и мобилните приложения - Инфинитум ЕООД, е наричан за по-кратко в тези правила и Инфинитум или КЛК.

Като "www.infinitum.bg", в тези Правила за лични данни, се приемат и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика Инфинитум ЕООД.

Порталният уеб сайт www. infinitum.bg, както и всички други асоциирани към него интернет адреси, имена и мобилни ресурси от собственика Инфинитум ЕООД, в тези правила се наричат за по-кратко "Системата".

"лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

"обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

"профилиране" означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

"регистър с лични данни" означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

"администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

"обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

"субект на данните" е всяко живо физическо лице, което е свързано с конкретни лични данни;

"получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за "получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

"трета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

"съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

"нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

"мрежови/трафични данни" са данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни услуги, както и дата, час, продължителност и вид на комуникацията, данни за потребление и др.;

"данни за потребление" са обобщени данни за потребление на услугите, включващи вид услуга, общ брой и продължителност на ползване;

"детайлни анализи" е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели;

Категории лични данни:

"Основни (обикновени) данни" са имена, адрес (постоянен адрес), електронна поща, IP адрес и т.н.;

© 2013-2018 "ИНФИНИТУМ" ЕООД

 

 

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

(настоящите общи условия са приети с решение на ОС на „ИНФИНИТУМ” ЕООД от дата 12.09.2018 г.)

 1. Договорът с ИНФИНИТУМ ЕООД се счита за сключен след натискане на бутона за Регистрация на мобилното приложение, с което потвърждавате, че сте запознат с Общите условия, приемате същите и се задължавате да ги спазвате.

 

 1. Настоящият документ съдържа информация за дейността на "ИНФИНИТУМ" ЕООД, ЕИК: BG202323561, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Алабин” № 8 и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от дружеството, които уреждат отношенията между него и всеки един от регистрираните участници.

 

III. „ИНФИНИТУМ“ ЕООД има за цел създаването на Клуб за Лоялни Клиенти - ИНФИНИТУМ (покупателна общност), който дава възможност на участниците, чрез ползване на услуги и/или покупка на стоки при търговски партньори на дружеството да се възползват от предимства, наричани по-нататък търговски отстъпки съгласно условията по-долу.

 

 1. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

ИНФИНИТУМ - "ИНФИНИТУМ" ЕООД, ЕИК: BG202323561, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, ул. “Алабин” № 8, действащ в качеството си на Изпълнител по договор с търговски обекти, предлагащи стоки/услуги и предоставящи търговски отстъпки при определени условия.

ИНФИНИТУМ - Клуб за Лоялни Клиенти (КЛК Инфинитум) – съвкупност всички ресурси, като, но не само: сайт - платформа, мобилни приложения и бази данни на ИНФИНИТУМ.

Участник – юридическо или физическо лице, търсещо да закупи определени стоки/услуги от търговски партньор, даващ търговски отстъпки при определени условия, съгласно с Общите условия и с цел печалба от една страна, използващо предоставените от ИНФИНИТУМ услуги, извършващо транзакции в качеството си на участник в ИНФИНИТУМ при настоящите условия.

Търговски Партньор (обект) или Партньор – юридическо или физическо лице продаващо на едро и/или на дребно стоки/услуги, даващо търговски отстъпки срещу закупените от участниците стоки/услуги и възложил на ИНФИНИТУМ задължението да издири и организира потенциални участници-купувачи на предлаганите от него стоки или услуги. Те могат да са реални или виртуални (електронни магазини, сайтове за услуги и др.)

Транзакция – реализирана покупка или заплатена услуга при Партньор на ИНФИНИТУМ.

Търговски отстъпки – суми, посочени в проценти в ресурсите на ИНФИНИТУМ и премахвани от крайната сума за плащане при Партньор на ИНФИНИТУМ от участник, ползващ предоставените от ИНФИНИТУМ услуги, извършващ транзакции в качеството си на участник в ИНФИНИТУМ при настоящите Общи условия. Търговските отстъпки за всеки конкретен търговски обект са публикувани на сайта www.infinitum.bg и в мобилните приложения на ИНФИНИТУМ. Те се приспадат от дължимата сума за покупката по време на самата транзакция и не важат за стоки и услуги с вече обявена отстъпка от Партньора.

Търговските отстъпки – биват два вида.

- Основна отстъпка – за всички участници, използващи безплатните версии на приложенията на ИНФИНИТУМ.

- VIP отстъпка – само за участниците, използващи платените версии на приложенията на ИНФИНИТУМ.

Мобилно приложение – Специална програма, предназначена за смартфони и таблети (Iphone, Android), предлагаща на участниците в ИНФИНИТУМ: каталог с Търговски Партньори, навигиране до съответните, Скенер, Търсачка, Промоции и др. полезна информация.

Промоции – предложения за стоки и/или услуги с определени срокове и условия, предоставяни от Партньори на ИНФИНИТУМ и поместени на ресурсите на ИНФИНИТУМ.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, мобилно приложение или електронно съобщение, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия – са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Злоумишленно действие е и лъжловото използване на приложението!!!

Пуш съобщение е съобщение изпращано директно до смартфона на участника, за което той се е абонирал или е дал съгласието си.

Платформа – уеб-ресурсът разположен на адреса www.infinitum.bg, събиращ и обработващ както данните на партньорите, така и личните данни на участниците.

Система – съвкупност от ресурсите, сайта, мобилните приложения и сайта/овете на ИНФИНИТУМ.

Интернет страница е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с имейла индивидуализира участника и служи за достъп до мобилните приложения.

Имейл –електронна поща е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани. Посредством нея участникът в ИНФИНИТУМ се регистрира и индивидуализира в отношенията си с ИНФИНИТУМ и Партньорите му.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт ("website") е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ИНФИНИТУМ чрез Уебсайта www.infinitum.bg и мобилните си приложения предоставя предвидените в тези Общи условия услуги, при стриктно спазване от страна на участника на определените в тези Общи условия изисквания.

 

VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Натискането на виртуалния бутон за Регистрация в мобилните приложения на ИНФИНИТУМ, има силата на писмено потвърждение на Общите условия. Участникът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител на сървъра на ИНФИНИТУМ, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно възпроизвеждането, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ИНФИНИТУМ може да съхранява IP адреса на участника в лог-файлове на своя сървър, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране и възпроизвеждане на електронното изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Настоящите Общи условия са достъпни в Интернет на сайта www.infinitum.bg.
 2. След регистрация, участникът получава достъп до мобилните приложения.
 3. Участник може да изтегли, инсталира и използва безплатните приложения на ИНФИНИТУМ
 4. С приемането на настоящите общи условия участникът получава правата и приема задълженията и отговорностите установени с тях.
 5. Участник може да бъде всеки гражданин на Република България навършил 18 години, приемащ настоящите общи условия.
 6. Регистрацията на участниците е доброволна и безплатна.
 7. Участникът трябва да направи своята регистрация чрез мобилните приложения на ИНФИНИТУМ.
 8. Физически и юридически лица имат право само на една регистрация. Дублиращи се регистрации се изтриват.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УЧАСТНИКА

 1. ИНФИНИТУМ има право да събира и използва информация относно участниците. Информацията, чрез която лицето/фирмата може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия и имейл. Участникът доброволно я въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на ИНФИНИТУМ.
 2. Участникът е съгласен – като може да оттегли съгласието си по всяко време, като изяви изрично желание за това, изпратено на supprot@infinitum.bg или изтривайки профила си през мобилното приложение – ИНФИНИТУМ да събира със статистическа цел данни относно покупателното поведение (интереси и предпочитания) при използването на ИНФИНИТУМ, както и да ги използва за препоръка на ИНФИНИТУМ във връзка с провеждани промоции на търговски партньори.
 3. ИНФИНИТУМ ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участника, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 4. При констатиране на извършени злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия, при нарушаване правата или законни интереси на трети лица ИНФИНИТУМ има право да предостави личната информация за Участника на съответните компетентни органи съгласно действащото законодателство.
 5. ИНФИНИТУМ се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за участника или за ползваните от него Услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен и в случаите когато:
 • е налице изричното съгласие на Участника;
 • информацията е изискана от оправомощени държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото да изискат и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА
 2. Участникът сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ИНФИНИТУМ услуги клиентско оборудване (крайни, мобилни и други устройства за достъп) и достъп до Интернет.
 3. Участникът има право на достъп до услугите, предоставяни чрез сайта и мобилните приложения на ИНФИНИТУМ, при спазване на настоящите общи условията.
 4. Участникът има право да корегира личните си данни, предоставени при регистрацията, както и да изтрива профила си.
 5. Правото на достъп на Участника до предлаганите от ИНФИНИТУМ услуги не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост.
 6. Участникът се задължава при ползване на предоставените мобилните приложения да спазва настоящите Общи условия, българското и европейско законодателство, Интернет етикатата, морала и добрите нрави. Да не нарушава правата на другите учстници и да не призовава към насилие, расова, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост
 7. Участникът носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
 8. В случай на неизпълнение (не предоставяне на търговска отстъпка) или лошо изпълнение от страна на търговския партньор, участникът няма право на претенции към ИНФИНИТУМ за възстановяване на каквато и да е стойност или част от нея или друг вид компенсация. Всякакви претенции при неизпълнение или лошо изпълнение от страна на търговския партньор, трябва да бъдат предявени изключително и само към него, като участникът се задължава да информира своевременно за случилото се ИНФИНИТУМ.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНФИНИТУМ
 2. ИНФИНИТУМ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на участника за нормално ползване на Услугите.
 3. ИНФИНИТУМ ЕООД има право да дезактивира, прекрати регистрацията или да заличи участника в системата и достъпа до мобилните приложения при условие, че са налице злоумишлени действия от страна на участника.
 4. ИНФИНИТУМ ЕООД има правото да дезактивира или изтрие профила на Участника и в случай, че последният наруши правото на интелектуална собственост на ИНФИНИТУМ върху съдържащите се в сайта и приложенията обекти на интелектуална собственост.
 5. ИНФИНИТУМ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта и приложенията си.
 6. ИНФИНИТУМ има право да изпраща пуш съобщения до участника с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от търговски обекти стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия участникът се съгласява да получава пуш съобщения от ИНФИНИТУМ.

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ
 2. ИНФИНИТУМ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ИНФИНИТУМ, проблеми дължащи се на оборудването на участника, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ИНФИНИТУМ.
 3. ИНФИНИТУМ не носи отговорност спрямо участника и трети лица, за нарушени авторски права, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта www.infinitum.bg и мобилните приложения.

 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на ИНФИНИТУМ или прекратяване на поддържането на уебсайта www.infinitum.bg и мобилните приложения;

а. други предвидени в закона случаи.

 1. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, ИНФИНИТУМ има право да спре незабавно достъпа на съответния участник до мобилните приложения, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялата информация, свързана с него. В случай на прекратяване на договора ИНФИНИТУМ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от участника или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на участника до системата на ИНФИНИТУМ.
 2. При прекратяване на договора ИНФИНИТУМ ЕООД дезактивира потребителския профил на Участника и заличава паролата му за достъп.

 

XIII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. ИНФИНИТУМ си запазва правото да променя настоящите общи условия едностранно и по всяко време, както и в предвидените по-долу случаи. Общите условия относно размера на дължимите търговски отстъпки в разплащанията между страните, могат да бъдат променяни също едностранно от ИНФИНИТУМ.
 2. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ИНФИНИТУМ. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
 3. При извършване на промени в Общите условия, ИНФИНИТУМ довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта www.infinitum.bg.
 4. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани участници към датата на влизането им в действие.

 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 2. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на сайта и мобилните приложения на ИНФИНИТУМ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за

Свали Безплатно INFINITUM за своя смартфон Android или IPhone

 • Отстъпки, намаления и промоции
 • Отстъпки в множество обекти
 • Отстъпки от всяка сметка
Всеки ден все повече обекти, в които да спестявате
Infinitum application - IOS store Infinitum application - Google Play

Отстъпки, Промоции и Намаления Infinitum.Bg © 2018 - 2022   Всички права запазени.

Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече